La unitat d’Espanya

El rei i el clero

El treball i la jubilació

El futbol