La nostra programació està en procés de canvi i, per tant, la graella també. Esperem tenir-la actualitzada d’aquí poc.

Disculpes de part de Ràdio Pinsania i moltes gràcies.